Середовище для особистого і професійного досвіду
Міжмодульні завдання та індивідуальні консультації;
Творча та інтелектуальна атмосфера
Акцент на персональний розвиток
Комплексна програма вдосконалення педагогічної майстерності
Залучення найкращих профільних фахівців до різних модульних програм

За ініціативою ректора ОНАХТ професора Б.В. Єгорова у 2007 р. була відкрита «Школа молодого викладача» (ШМВ). Керівником школи була призначена доцент кафедри Біохімії, мікробіології і фізіології харчування Галина Йосифівна Євдокимова.

У 2013 р. Школа трансформувалась у Вищу школу педагогічної майстерності (ВШПМ). З 2007-го по 2017 р. було зараховано 380 слухачів.

Робота школи спрямована на вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання й виховання; впровадження в навчально-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних методів викладання та виховання у вищій школі.

Кожен рік переглядається тематичний план Вищої школи педагогічної майстерності, вносяться деякі корективи з метою вдосконалення якості навчання, вдосконалення особистості викладача через формування його професійних і методичних умінь та навичок.

Протягом усього терміну навчання слухачі поринають у «Маркетинг освітніх послуг», «Технологію поліпшення особистих навичок викладача», «Сучасні технічні засоби інтенсифікації навчання і контролю знань студентів», «Тайм-менеджмент у роботі освітніх установ», «Вищу освіту в Україні і за кордоном», «Наукову організацію праці викладача: розробка КГМЗД» та інші сфери педагогічного знання.

 • "Вища Школа Педагогічної Майстерності дала дуже корисну інформацію про методи виходу з нестандартних ситуацій, як під час навчального процесу, так і під час взаємодії зі студентами після занять. Навіть при моєму 20-ти літньому стажі викладання в різних ВУЗах, багато було для мене цікаво саме з частини психології. Також вважаю, що ця Школа вкрай необхідна нашим (молодим і немолодим) викладачам, які за дипломом хоча і магістри, але техніки, інженери, технологи та програмісти ..."

  Алла Антонова, к.т.н. доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
 • "Беручи активну участь у семінарах «Вищої школи педагогічної майстерності» я переконалася, в необхідності відвідувати тренінги, присвячені психолого-педагогічним темам, як для розвитку навичок роботи зі студентами, так і відкриття в собі нових граней і можливостей взаємодії. Вважаю, дані семінари допоможуть молодим педагогам і аспірантам, для виключення методу «проб і помилок», знаходити спільну мову, як з колегами, так і зі студентами, якісно вирощуючи молоді пагони кваліфікованих фахівців ..."

  Лівенцова Олена Олегівна, к.х.н. доцент кафедри хімії, експертизи та безпечності харчових продуктів
 • "Педагоги Одеської національної академії харчових технологій ось уже який рік мають можливість підвищувати свій рівень професіоналізму у Вищій школі педагогічної майстерності. Слухачі школи мають прекрасну можливість навчатися у лекторів, як тримати увагу, зацікавленість і активність аудиторії протягом усього заняття, як знаходити підхід до кожного студента і при цьому, не забуваючи про розвиток професійно важливих якостей і про власний імідж. «Приємні» і цікаві заняття запам'ятаються надовго. А отримані знання, як завжди, точно знадобляться!"

  Фігурська Людмила Вікторівна, к.т.н., асистент кафедри технології комбікормів і біопалива
 • "Відвідуючи Вищу школу педагогічної майстерності, я спочатку не розуміла, навіщо мені це потрібно і що дасть цей освітній проект? Але з часом мені стало зрозуміло, що, завдяки заняттям в ВШПМ, у мене з'явилася унікальна можливість обговорити і вирішити важливі питання, що стосуються педагогічного професіоналізму, а також отримати досвід роботи над собою, по розвитку своєї особистості і лідерського потенціалу. Всі заняття були дуже значущими, цікавими, чітко організованими і сприяли умінню працювати в команді. Дякую велике!"

  Воловик Тетяна Миколаївна, к.т.н., асистент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування