Команда ВШПМ

Голубьонкова О.О.

Голубьонкова О.О.

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТОРГІВЛІ.

Дисципліни: Маркетинг, Стратегічний маркетинг, Маркетинговий менеджмент. Наукові інтереси: маркетинг освітніх послуг, стратегія розвитку підприємств харчової галузі. Бере активну участь у профорієнтаційній роботі. Є наставник команди Енактус. Хобі - виготовлення прикрас з бісеру, мандрівки.

Каламан О.Б.

Каламан О.Б.

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ІМ.Г.Е.ВЕЙНШТЕЙНА, КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЛОГІСТИКИ.

Напрями у Вищій школі педагогічної майстерності: Тайм-менеджмент Управління конфліктами у трудових колективах Основи ораторського мистецтва Лідерство як важлива складова успішності

Корнієнко Ю.К.

Корнієнко Ю.К.

КАНДИДАТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Дисципліни: Моделювання систем, Чисельні методи, Дискретна математика, Математична логіка, Методологія організації наукових досліджень, Інформаційно-аналітична діяльність в галузі інформаційної безпеки.

Южакова О.І.

Южакова О.І.

КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ.

На кафедрі українознавства та лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій викладає такі курси: Українська мова за професійним спрямуванням, Російська мова як іноземна, Українська мова як іноземна.

Фігурська Л.В.

Фігурська Л.В.

К.Т.Н., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІКОРМІВ І БІОПАЛИВА

Начальник відділу міжнародних грантів Центру міжнародного півробітництва

Корсікова Н.М.

Корсікова Н.М.

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Дисципліни: Основи менеджменту, Історія вчень менеджменту, Самоменеджмент, Інноваційний менеджмент, Антикризове управління підприємствами галузі.
Наукові інтереси: Управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

Фесенко О.О.

Фесенко О.О.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ, ДОЦЕНТ, К.Т.Н.

Працює в ОНАХТ з 1981 р., на кафедрі БЖД – з 2008 р. На педагогічній роботі понад 25 років. Професійні інтереси – правові та організаційні питання охорони праці, техніка безпеки на виробництві. Має понад 100 наукових і науково-методичних публікацій. 

Ольшевська О.В.

Ольшевська О.В.

Керівник Координаційного центру видання наукової періодики ОНАХТ, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки

Напрями діяльності: Аналіз даних, Інформетрія та наукометрія, Science 2.0, Open Access, Редакційна та видавнича діяльність